språkvalg.no

Fremmedspråksenteret

tysk (deutsch)

video

Hva?

Ca. 100 millioner mennesker i Tyskland, Sveits, Østerrike og flere andre land har tysk som morsmål. Ingen andre fremmedspråk ligger så nærme norsk som tysk. Det betyr at du kan kjenne igjen mange ord allerede før din første tysktime! For eksempel: Fotball, fantastisk og fremmedspråk blir «Fuβball», «fantastisch» og «Fremdsprache» – verre er det ikke! Selvsagt må du også lære en del grammatikk, men tysk grammatikk er konsekvent og logisk!

Hvorfor?

Med tysk får du flere muligheter, både privat, som student og i arbeidslivet. Alt fra kunstnere og mekanikere til selgere og helsepersonell møter på tysk i hverdagen. Har du lært tysk, er du klar for utveksling i Wien, shopping i Berlin og kontrakt i Bayern München.

Norge og Tyskland er viktige økonomiske og politiske samarbeidspartnere. Et tett samarbeid med Europas økonomiske motor er viktig for oss i lille «Norwegen», men det forutsetter at mange av oss velger tysk!

Hvordan?

Du kan velge tysk på nesten alle ungdomsskoler og videregående skoler. Mange videregående skoler tilbyr også tysk som programfag, og det finnes gode ordninger for deg som har lyst til å ta et år i et tyskspråklig land. Du kan også ta tysk som privatist.

Når det gjelder høyere utdanning, kan du ta tysk i Bergen, Halden, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

engelsk (english)

video

Hva?

Engelsk er et ekte verdensspråk. Nesten uansett hvor du reiser, finner du noen du kan snakke engelsk med. Språket er i seg selv et resultat av påvirkninger fra alle verdens hjørner – inkludert oss i det kalde nord, som i vår tid ga britene ord som «cake» og «knife».

I dag låner vi nordmenn stadig nye ord og uttrykk fra engelsk. Engelsk er offisielt språk i nesten hundre land og i utallige internasjonale bedrifter og organisasjoner.

Hvorfor?

Daglig kontakt med engelsk er en selvfølge for de fleste, men om du vil snakke flytende og feilfritt, kreves en ekstra innsats. Behersker du engelsk vil du ikke bare kunne snakke med 360 millioner morsmålsbrukere, men også med mennesker i alle verdens land som har lært engelsk som deg.

Her hjemme har man også stor nytte av å kunne godt engelsk. Flere norske bedrifter bruker i dag engelsk som arbeidsspråk, og mye undervisning på norske universiteter foregår på engelsk.

Hvordan?

Alle elever har engelsk som fellesfag fra 1. trinn til Vg1 (studieforberedende) og Vg1/Vg2 (yrkesfag). Mange ungdomsskoler tilbyr også fordypning i engelsk. Når du går på studieforberedende, kan du som regel velge å fortsette med engelsk som programfag på Vg2 og Vg3. På yrkesfag kan du også ta programfaget Internasjonal engelsk.

Du kan studere engelsk ved de fleste universitetene og høgskolene i Norge.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

fransk (français)

video

Hva?

Norsk har mange låneord fra fransk som vi vanligvis ikke tenker på. Ikke bare smakfulle ord som croissant og baguette, men også helt dagligdagse ord som avis og trikk. Fransk er et stort og stolt verdensspråk, og fremfor alt diplomatiets språk.

Canadiske ishockeyspillere, fotballstjerner fra Afrika og sjokolademakere fra «la capitale de l'Europe», Brüssel – det er mange som vokser opp med fransk som sitt første språk!

Hvorfor?

Fransk regnes som et vakkert språk som det er stas å kunne. Det er også et viktig språk som åpner dører i alle verdenshjørner og i alle mulige slags yrker. Det sier seg kanskje selv at du trenger fransk hvis du vil peile deg inn på konditor- eller motebransjen, men vi behøver også folk som kan fransk innen diplomati, utenrikshandel og turisme.

Hvordan?

Du kan velge fransk på mange ungdomsskoler og på de fleste videregående skoler. Mange videregående skoler tilbyr også fransk som programfag, og det finnes gode ordninger for deg som har lyst til å ta et år i et franskspråklig land. Du kan også ta fransk som privatist.

Når det gjelder høyere utdanning, kan du studere fransk i Bergen, Halden, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

spansk (español)

video

Hva?

Spansk er et populært språk, og det er ikke rart. «Español» er morsmålet til over 400 millioner mennesker og det er offisielt språk i Spania, i de fleste land i Latin-Amerika.

Spansk har lett uttale og mange felles ord med engelsk. Men du må også være forberedt på å lære nye ord og å arbeide med verbformer. Jobber du hardt i starten, vil du fort bli en del av de «muchos millones» spansktalende i verden.

Hvorfor?

Uansett om du skal til Sør-Amerika for å ta økonomifag eller drive bistandsarbeid, eller om du skal til Madrid for å shoppe eller studere musikk: Det er lurt å lære spansk på skolen!

Norge har tette bånd med de spansktalende landene, for eksempel innen handel og diplomati. Dessuten går det mye turisme begge veier, og stadig flere spanskspråklige bor og arbeider her til lands. Kan du spansk, kan du endelig lese spanske bøker, forstå latinamerikanske sangtekster og slå av en prat med Lionel Messi.

Hvordan?

Du kan velge spansk på de fleste ungdomsskoler og på nesten alle videregående skoler. Mange videregående skoler tilbyr også spansk som programfag, og det finnes gode ordninger for deg som har lyst til å ta et år i et spanskspråklig land. Du kan også ta spansk som privatist.

Når det gjelder høyere utdanning, kan du ta spansk i Bergen, Bodø, Bø, Halden, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

latin (gresk)

Hva?

Latin og gresk er de levende døde blant språkene. Norsk er fullt av ord fra latin og gresk, som for eksempel video, keiser og pille. Fagtermer for blant annet leger er ofte på latin – også i Norge.

Velger du latin, lærer du språket man snakket i Romerriket. Faktisk var det helt frem til 1700-tallet fellesspråket i Europa, slik engelsk er i dag. Både fransk, italiensk og spansk er moderne etterkommere av latin.

Hvorfor?

Mange yrker har et «stammespråk» med ord fra latin og gresk. Selv om det ikke er en forutsetning, kan det være lurt å kunne antikkens språk hvis du har lyst å bli f.eks. arkitekt, biolog, historiker, språkforsker, prest eller lege. Antikkens språk er systematiske språk. Lærer du latin eller gresk, får du innsikt i hvordan språk fungerer generelt. I tillegg slår du flere fluer i en smekk: ordene du lærer vil du siden kjenne igjen i engelsk, norsk, tysk osv.

Hvordan?

Antikkens språk tilbys på en rekke videregående skoler. Samme hvor i landet du bor kan du ta dette faget som privatist. Du kan studere antikkens språk ved universitetene i Trondheim, Bergen og Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

portugisisk (português)

Hva?

Portugisisk er ett av de fire største verdensspråkene og brukes av ca. 250 millioner mennesker. I tillegg til Portugal og Brasil er det totalt åtte land som har portugisisk som offisielt språk.

Portugisisk er et romansk språk, som vil si at det er i slekt med fransk og spansk. Dersom du kan et av disse språkene fra før, vil du kjenne igjen mye. Portugisisk har også mange ord til felles med «norueguês» og «inglês»!

Hvorfor?

Portugisisk er et stort verdensspråk, og de portugisiskspråklige landene er viktige handelspartnere for Norge. Samarbeidet er tett innenfor både miljø, kultur og handel – faktisk selger vi årlig varer for mange milliarder kroner bare til Brasil. Fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er talen klar: Flere burde lære portugisisk!

Er du kanskje interessert i brasiliansk fotball eller capoeira? Vil du dra på utveksling i Lisboa eller Porto? Portugisisk åpner mange nye dører!

Hvordan?

Samme hvor du bor i Norge kan du ta portugisisk som privatist. Du kan også studere portugisisk på Universitetet i Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

finsk (suomi)

Hva?

Moi! Mitä kuuluu? Er du klar for å lære et annerledes nabospråk? Da er kanskje finsk noe for deg. Våre naboer finnene snakker, i motsetning til svenskene og danskene, et helt annet språk. Finsk er et komplisert språk, men heldigvis går det veldig fort å lære uttalen.

Dessuten har finsk lånt en del ord fra svensk og tysk, som for eksempel «ranta». Legg til st- i begynnelsen av ordet, og du ser at det betyr «strand»!

Hvorfor?

Kan du finsk skiller du deg virkelig ut! Til tross for at det er språket til et av våre naboland og er et interessant og vakkert språk, er det ganske få nordmenn som kan finsk. Visste du for øvrig at finsk ikke bare er i slekt med samisk, men også med estisk og ungarsk? Dessuten ligger Finland langt framme når det gjelder ny teknologi, så det er all grunn til å lære «suomi».

Hvordan?

En del skoler i Norge tilbyr finsk, spesielt i Nord-Norge. Du kan også ta finsk som privatist. Dessuten kan du lære finsk ved Universitetet i Tromsø.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

samisk (sámegiella)

Hva?

De samiske språkene hører hjemme i Norden. Sápmi, samenes land, utstrekker seg over store deler av Nordkalotten. I Norge har vi tre samiske språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. I alt er det ca. 25 000 nordmenn som snakker samisk. Samisk, som er i slekt med finsk og estisk, har en logisk struktur som er veldig forskjellig fra norsk grammatikk. Mange ord er lånt inn fra norsk.

Hvorfor?

Hvis du er interessert i samisk kultur og norsk historie, og du går ikke av veien for en liten språklig utfordring, da bør du kanskje vurdere å lære deg samisk. Samisk er et krevende språk å lære, men legger du inn en innsats kan du bli kjent med en helt ny verden. Lihkku dutnje!

Hvordan?

En rekke skoler i Nord-Norge tilbyr nordsamisk som fremmedspråk, men samme hvor i Norge du bor kan du ta samisk som privatist. Du kan også lære samisk på Universitetet i Tromsø.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

italiensk (italiano)

Hva?

Pizza, pasta og cappuccino – sannsynligvis bruker du allerede italiensk hver dag. Gjennom utvandring har italiensk språk og kultur spredt seg til hele verden. Italiensk er et vakkert språk, og slett ikke så vanskelig å lære!

Italiensk snakkes av cirka 60 millioner italienere og omtrent 10 millioner italienske innvandrere over hele verden, særlig i Europa, USA, Australia og Argentina. I tillegg er «Italiano» det femte mest studerte fremmedspråket i verden!

Hvorfor?

Italiensk er perfekt for deg som er interessert i kunst og arkitektur, mat og drikke eller mote og design. Italia er også et yndet reisemål for norske turister, og stadig flere italienere kommer til Norge.

I overkant av femti norske selskaper er etablert i Italia, blant andre Det Norske Veritas, Hydro og Kværner. Italienske selskaper som ENI og Edison er aktive i oljeindustrien i Norge. Vi eksporterer olje, gass og fisk til Italia, og importerer blant annet biler, briller, matvarer og hvitevarer tilbake.

Hvordan?

Italiensk tilbys på en rekke videregående skoler. Mange skoler tilbyr også italiensk som programfag og det fins gode ordninger for deg som har lyst å ta et år i Italia. Samme hvor i landet du bor kan du ta italiensk som privatist. Du kan også studere italiensk ved universitetene i Trondheim, Bergen og Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

polsk (polski)

Hva?

Polen er et stort land som ligger kun en kort flytur unna Norge, men likevel er det få av oss som vet mye om det. Lærer du polsk, kan du bli kjent med landet, kulturen og menneskene.

Dessuten er polsk et slavisk språk i nær slekt med bl.a. russisk og tsjekkisk, og derfor inngangsbilletten din til hele Øst-Europa! I motsetning til russisk bruker polsk det latinske alfabetet og du vil kunne kjenne igjen en god del ord fra norsk, men polsk er likevel et krevende språk å lære. Tar du utfordringen?

Hvorfor?

Visste du at Polen har nesten 40 millioner innbyggere og at landet har sterke økonomiske bånd med Norge? Eller at det finnes veldig mange mennesker fra Polen her til lands? De utgjør faktisk vår største gruppe innvandrere.

Du kan også ta høyere utdanning i Polen, hvor det finnes hele tolv universiteter som tilbyr medisinutdanning på engelsk. Lånekassen støtter høyere utdanning i Polen, og det er en stor fordel å kjenne til språket allerede før du pakker kofferten og setter kursen mot «Polska»!

Hvordan?

Samme hvor i Norge du bor kan du ta polsk som privatist. Du kan også studere språket ved Universitetet i Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

russisk (ру́сский)

video

Hva?

«Zdrastvojti!» (God dag!)

Eller “Здравствуйте!” som man ville skrevet det på russisk. Når man skriver russisk bruker man nemlig det kyrilliske alfabetet. Det er lett å lære og ser veldig bra ut!

Cirka 150 millioner mennesker har russisk som morsmål. I tillegg har 100 millioner av verdens innbyggere lært russisk som sitt første fremmedspråk. Lær russisk og bli klar for å møte et hav av nye mennesker!

Hvorfor?

Norge og Russland er naboer og derfor trenger en rekke offentlige virksomheter russisk – som Utenriksdepartementet og Forsvaret. Gode russiskkunnskaper kombinert med en utdannelse innenfor ditt interessefelt vil gi deg et klart fortrinn når du skal søke jobb.

I dag arbeider folk med russiskkunnskaper som journalister, i teater, i olje- og gassbransjen, med reiseliv, IKT og mye annet. Russland er et spennende reisemål – hva med fjellklatring på Europas høyeste fjell Elbrus eller shopping i Moskva?

Hvordan?

En rekke ungdoms- og videregående skoler både i Nord- og i Sør-Norge tilbyr russisk som fremmedspråk. Du kan også ta russisk som privatist. I tillegg kan du studere russisk ved en rekke universitet og høyskoler.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

tegnspråk (teiknspråk)

Hva?

Tegnspråk er kanskje Norges minst kjente språk, til tross for at det finnes rundt 16 500 mennesker her i landet som bruker språket til daglig. Norsk tegnspråk er et spennende språk med en helt egen struktur og et tegnforråd som er under stadig utvikling.

Lærer du tegnspråk, lærer du verdens mest uttrykksfulle språk – et språk hvor du bruker både kroppen, muskulaturen i ansiktet og hendene.

Hvorfor?

Mange kjenner noen som er døv eller hørselshemmet og som bruker tegnspråk for å kommunisere med venner og familie. Lærer du tegnspråk, kan du plutselig delta i samtalen. Du kan også jobbe som tolk og mye annet.

Dessuten lærer du en helt annen måte å uttrykke deg, et språk som ikke bruker ord men tegn og hele det fysiske rommet. Bruk kroppen din og inviter deg inn i tegnspråkbrukernes verden!

Hvordan?

Tegnspråk undervises på et fåtall skoler i Norge som er kombinerte skoler for hørende og hørselshemmede, men samme hvor du bor i Norge kan du ta tegnspråk som privatist.

Dessuten kan du studere tegnspråk og tolking i Bergen, Trondheim og Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

kinesisk (中文)

video

Hva?

Kinesisk er morsmålet til over 1,3 milliarder mennesker. I storbyen 上海 (Shànghǎi) alene bor det nesten fem ganger så mange mennesker som i Norge! Mandarin er Kinas bokmål, og har lyder vi kjenner fra norsk og engelsk.

De kinesiske tegnene 汉字 (Hànzì) kan først virke vanskelige, men de har et logisk system som gjør det lett å bygge et stort ordforråd straks man har lært seg det grunnleggende.

Hvorfor?

Kina er en økonomisk stormakt, og landet får en stadig viktigere politisk stilling. Det gjør at det er behov for kinesiskkompetanse ikke bare i næringsliv, men også i utdanning og i offentlige myndigheter.

Kinesisk snakkes også av mange i andre land som Singapore, Malaysia, Vietnam og Thailand. Verdens øyne rettes i stadig større grad i retning Øst-Asia, og med kinesiskkunnskaper kan du plassere deg midt i der det skjer. Det er ikke uten grunn til at det kinesiske ordet for Kina er «midtens rike»!

Hvordan?

Stadig flere ungdoms- og videregående skoler tilbyr kinesisk, men samme hvor du bor i landet kan du ta faget som privatist. Du kan også studere kinesisk på universitetene i Bergen og Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

japansk (にほんご)

Hva?

Japansk språk og kultur er noe helt annet enn det du er vant med fra Europa. Japanere bruker «kana» og «kanji» istedenfor vårt alfabet, og graden av høflighet bestemmer hvordan du skal bøye et ord. Lærer du japansk, må du tenke utenfor boksen!

Men ikke alt er like komplisert. Japansk har f.eks. bare fem vokaler: a, e, i, o og u. Øst-Asia er viktig for Norge, og lærer du japansk får du en inngangsbillett til verdensdelen.

Hvorfor?

Japansk er et stort verdensspråk – mer enn 125 millioner mennesker snakker «nihon-go». Japanere liker norsk fisk – og vi elsker tekniske duppeditter fra Japan! Landet er altså en viktig handelspartner for Norge, og det finnes mange muligheter for deg som har en selger i magen.

Lærer du japansk, blir du del av en helt ny verden. Tør du å gå ut av komfortsonen din? Drar du til Japan, holder det ikke med engelsk. Kan du (litt) japansk, vil mange dører åpne seg!

Hvordan?

Japansk tilbys ved et fåtall skoler i Norge, men samme hvor du bor i Norge kan du ta faget som privatist. Du kan også studere språket på Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges handelshøyskole i Bergen og NTNU i Trondheim.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

arabisk (العربية)

Hva?

Arabisk har 300 millioner morsmålsbrukere i verden og skrives ved hjelp av et eget alfabet, der det finnes 28 forskjellige konsonanter og man skriver fra høyre mot venstre.

Arabisk er offisielt språk i 27 land her i verden, som gjør det til et av klodens aller mest utbredte språk. Hvert av landene har sin egne dialekter, som kan skille seg ganske mye fra hverandre. Er du klar for å kaste deg ut i dette spennende området?

Hvorfor?

Den arabiske verden er ofte i nyhetsbildet, og vi hører stadig mer arabisk her hjemme i Norge. Har du lyst til å gå rett til originalkildene for å få med deg hva som skjer, eller overraske noen du kjenner ved å snakke på hans eller hennes morsmål?

Det er over en milliard muslimer i verden, og alle har arabisk som sitt religiøse fellesspråk. Når den arabiske og vestlige kulturen møtes oppstår mange muligheter for kulturelt og kommersielt samarbeid, og med arabisk i bagasjen åpner mange dører seg.

Hvordan?

Arabisk tilbys ved et fåtall skoler i Norge, men samme hvor du bor i Norge kan du ta faget som privatist. Du kan også studere språket ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

koreansk (한국말)

Hva?

Koreansk er det offisielle språket på den koreanske halvøya og snakkes av nesten 80 millioner mennesker. Det koreanske skriftspråket «hangul» er veldig logisk og ble utviklet av vitenskapsmenn på 1400-tallet etter oppdrag fra kongen. I 1997 ble det koreanske språket registrert hos UNESCO som en del av verdensarven.

Høflighet og respekt er viktig i koreansk kultur, og det kan man også se i språket. Ved å ha innblikk i det koreanske språket vil man faktisk lettere kunne forstå koreansk kultur, og dermed lettere få venner og forretningspartnere.

Hvorfor?

Du har kanskje gått på taekwondo eller hørt på K-pop? Da har du alt stiftet bekjentskap med Korea. Men visste du at også mobiltelefonene til Samsung og tv-ene til LG kommer fra dette fascinerende og fremadstormende landet i Øst-Asia?

Korea er ofte i nyhetene, men få nordmenn kan språket. Det er på tide at dette endrer seg. Mange norske bedrifter ønsker å handle med Sør-Korea, og Innovasjon Norge har uttalt at å «overkomme kulturelle og språklige barrierer» er blant nøkkelpunktene for å oppnå gode forretningsavtaler i landet.

Hvordan?

Koreansk tilbys ved et fåtall skoler i Norge, men samme hvor du bor i Norge kan du ta faget som privatist. Spør din rådgiver om hvilke muligheter du har eller

lenker

Sist oppdatert 17.2.2016 av Fremmedspråksenteret. Utviklet av Ola Fosheim Grøstad.